Menu Zavřeno

Knihy

Publikace vydané Památkovou komorou můžete objednat na e-mailu liska@fsv.cvut.cz.

Vlastní rukou

aneb Státnické podpisy 1918–2018

Publikace vychází k výstavě Státnické podpisy, která vznikla, aby méně tradiční formou připomněla 100 let existence republiky československé, respektive České republiky. V publikaci jsou obsaženy rukopisné materiály a podpisy všech našich prezidentů od roku 1918, stejně tak jako předsedů vlád. V této originální podobě jsou jednotlivé artefakty prezentovány poprvé v historii. A to i díky spolupráci s Národním archivem. Tato kniha kreativní formou připomene vznik Č.S.R. mladé generaci.

Jiří z Poděbrad král český

Postava „kališnického krále“ Jiřího z Poděbrad se zapsala do našich dějin nesmazatelným písmem a je stále předmětem zájmu odborníků i laické veřejnosti. V roce významného výročí zvolení Jiřího z Poděbrad českým králem vychází sborník prací předních českých historiků, kteří rozebírají osobu a vládu tohoto panovníka z nejrůznějších úhlů, a to nejen jeho období vlády, problematiku první volby panovníka, vztah k domácí a zahraniční šlechtě, ale také jeho význam coby historické a kulturní ikony v našich ne tak dávných dějinách a samozřejmě i dnes. Kniha vychází v rámci projektu Společné století pod záštitou ČVUT a Města Poděbrady.

Příjezd T. G. Masaryka do vlasti

Kniha mapuje příjezd T. M. Masaryka do poválečného Československa, krom téměř reportážního popisu Masarykovy cesty vlakem jsou její součástí i filosofické zamyšlení i náhled do činnosti dokumentaristů té doby.

Na knize se krom Památkové komory České republiky podílel spolek Svatobor, Československá obec legionářská, České dráhy a.s., Národní technické muzeum, Národní filmový archiv a České vysoké učení technické.