Menu Zavřeno

Má vlast v srdci Evropy

Poznej ji a chraň

SOUTĚŽNÍ ŘÁD 10. ROČNÍKU CELOSTÁTNÍ SOUTĚŽE

Soutěž vyhlašují Památková komora ČR ve spolupráci s Českou radou dětí a mládeže, Národním památkovým ústavem a Spolkem pro obnovu venkova.

SOUTĚŽNÍ OBLASTI

1. PÉČE O PAMÁTKU a její prezentace

Dobrovolnická, soustavná péče o vybranou památku (např. kříž u cesty, kapličku, část parku, památné stromy, technické památky, funerální památky). Monitoring stavu památek – zejména zanedbávaných a opomíjených – seznámení se s původem a historií určitého objektu či lokality; popis objektu, jeho historie, dobové fotografie, fotografie nového stavu.

2. KULTURNÍ DĚDICTVÍ a PODPORA TRADIC

Zpracování studie o hmotném či nehmotném kulturním dědictví, (např. místopisné historiografické situace regionu či obce, studie o významné osobnosti, organizaci či spolku) dlouhodobé vedení kroniky, či publikace k určitému tématu kulturního dědictví. Do této kategorie patří i obnova a udržování folklorních tradic, obnova starých lidových krojů, tanců, tradic, zvyků, jarmarků, poutí, hodů a jiných lidových slavností např. cechovních a hornických slavností, skok přes kůži, masopust, majáles, šibřinky, pašijové hry, dožínky živé betlémy atp. Spolupráce s regionálními muzei – např. záchrana drobných užitkových předmětů, technických památek, starého selského náčiní, nářadí, hraček atp. Budou hodnoceny jak tiskové materiály (knihy, publikace, materiály pro děti, informační letáky atp.), tak i podpora návštěvnosti vytvořením WWW stránek propagujících příslušnou památku; virtuální procházkové okruhy, informační tabule, tvorba naučných stezek atp. Spadá sem i uspořádaní výstav či kulturních akcí s tematickým vlastivědným zaměřením – významní rodáci, staré knihy a tiskoviny, pohledy, plakáty dobové fotografie apod.

3. ZAHRANIČNÍ PARTNERSTVÍ

Společná a vzájemná pomoc při péči o památky, obnova tradičních poutí a lidových slavností, navazování pravidelných partnerských vztahů v českých a moravských příhraničních oblastech. Do této oblasti spadají témata z prvních dvou, pokud jsou realizovány se zahraničním partnerem. Jde i o budování nových kulturně-historických aktivit sloužících k vzájemnému poznávání s našimi partnery nejen v Evropské unii; atp.

SOUTĚŽNÍ KATEGORIE

JEDNOTLIVCI

ADĚTI do 15 let

B – MLÁDEŽ  15 až 18 let

C – JUNIOŘI  19 až 26 let

D – DOSPĚLÍ  27 a výše

K – KOLEKTIVY Družiny, oddíly, party, spolky i další NNO. Pro objektivní hodnocení jim bude přiřazena věková kategorie podle věkového průměru všech členů kolektivu.

Přihlásit se mohou jak přímí účastnící soutěže, tak mohou být přihlášeni (nominováni) i druhou osobou. Ve druhém případě bude přihlášený soutěžící o nominaci elektronicky informován a budou mu poskytnuty základní údaje o přihlašovateli.

Přihlášky a nominační přihlášky podávejte nejpozději do 31. 12. aktuálního roku! 

Aktuální informace o konkrétním ročníku najdete na facebookovém profilu Památkové komory ČR.

Přihlášky posílejte na adresu

Dokumenty ke stažení