Menu Zavřeno

Memorandum o spolupráci

Národní památkový ústav

Vyjadřujeme přesvědčení, že tradiční spolupráce mezi našimi organizacemi musí být upevňována a dále rozvíjena.

S přihlédnutím k tomu, že naše památky a s nimi spojené kulturní tradice jsou nejen našim, ale i největším evropským bohatstvím, zaslouží si, abychom vedli všechny občany a zejména mladou generaci k péči o toto společné dědictví. Proto je ve společném zájmu pokračovat ve vzájemné spolupráci.

V rámci našich vztahů je vhodné:

1. Vycházet při vzájemné spolupráci ze společného zájmu podpory kulturního dědictví a záchrany památkového fondu ČR. (Detailní program bude dodatečně každoročně sestavován podle bodu 3.tohoto memoranda).

2. Provádět zejména:

  • Organizační, odbornou a technickou pomoc při společných projektech
  • Spolupráci při pořádání soutěží k podpoře kulturního dědictví
  • Spolupráce při organizování seminářů o záchraně památkového fondu ČR
  • Propagaci společných akcí
  • Spolupráci při ediční a osvětové činnosti
  • Výměnu informací a zkušeností
  • Vzájemná podpora při získávání grantových finančních zdrojů

3. Strany vyjadřují shodný názor, že budou pravidelně

  • Zkoumat vhodným způsobem všechny náměty vztahující se k realizaci tohoto memoranda a podílet se veškerou činností na jejím pokračování
  • Zpracovávat po vzájemné shodě konkrétní projekty s detailním programem každé společné akce jako samostatné dodatky tohoto memoranda, a to vždy s dostatečným časovým předstihem

K datu podepsání memoranda jde o níže uvedenou společnou akci:

Spolupráce při soutěži MÁ VLAST V SRDCI EVROPY – Poznej ji a chraň, a to zejména v propagační oblasti – vyvěšování na webu NPÚ, pomoc při získávání zájmu médií, společné hodnocení výsledků atp.

4. ZELENÝ ROČNÍK bude probíhat – od 1.prosince 2009 do 30.září 2010. Souběžně s ním startuje i
5. MODRÝ ROČNÍK, který bude mít uzávěrku 30.září 2011.

Za Národní památkový ústav
Ing. arch. Naděžda Goryczková
generální ředitelka

Za Památkovou komoru
Ing. Karel Liška
prezident sdružení