Menu Zavřeno

Via Lucis

Časopis Via Lucis vydává Památková komora třikrát do roka.

Jednotlivá čísla lze objednávat na e-mailu liska@fsv.cvut.cz.

Ročník 2019

Via Lucis 3/2018

XV. konference Památková péče v občanské společnosti Trosky 2018 (sborník příspěvků)

 • Úvodem
 • Cena Adolfa Heyduka 2018
 • Bariéry a jiné překážky při objevování geologického dědictví
 • Tichá stezka Klokočskými skalami, stezka nevídaná
 • Katedrála svatého Václava v Olomouci bourá bariéry
 • MOTANICE a záchrana kulturní památky
 • Činnosť na hrade Čabraď v roku 2018
 • Kam kráča archeológia, alebo nové možnosti archeológie na hrade Hrušov
 • Archeologický a environmentální výzkum jeskyně Postojné

Ročník 2018

Via Lucis 3/2018

XV. konference Památková péče v občanské společnosti Trosky 2018 (sborník příspěvků)

 • Úvodem
 • Cena Adolfa Heyduka 2018
 • Bariéry a jiné překážky při objevování geologického dědictví
 • Tichá stezka Klokočskými skalami, stezka nevídaná
 • Katedrála svatého Václava v Olomouci bourá bariéry
 • MOTANICE a záchrana kulturní památky
 • Činnosť na hrade Čabraď v roku 2018
 • Kam kráča archeológia, alebo nové možnosti archeológie na hrade Hrušov
 • Archeologický a environmentální výzkum jeskyně Postojné

Via Lucis 2/2018

Po stopách Československé hymny

 • Vznik písně „Kde domov můj?“
 • Česká a slovenská hymna pohledem hudební teorie
 • Štátna hymna SR – estetické, etické a etnocentrické atribúty
 • Aktuality

Via Lucis 1/2018

Hrací karty z Pražského hradu

 • Historie hracích karet v Českých zemích
 • Výroba hracích karet ve středověku a raném novověku
 • Dochované hrací karty v Čechách do 17. století
 • Hrací karty z Pražského hradu a jejich ikonografický rozbor
 • Restaurování a rekonsrtukce hracích karet z Pražského hradu
 • Reversy hracích karet ve středověku a raném novověku