Cílem Památkové komory je podpora a koordinace občanských iniciativ a pomoc při všestranné péči o naše kulturní dědictví, zejména při záchraně stavebně-historických i technických památek
|Hlavní stránka | Seznam rubrik | Stanovy | Prihláška | Kontakt | /
Aktuality

Novinka z Fondu Třebíč - publikace Jak přestavujeme naše vesnice

Dovolte mi jménem Památkové komory představit publikaci Fondu Třebíč, která nese název Jak přestavujeme naše vesnice. Anotace textu:

Jak přestavujeme naše vesnice Naše vesnice se v posledních dvaceti letech významně měnily. Moderní technická infrastruktura, úpravy ulic, opravy a nová výstavba veřejných budov zlepšují vzhled obcí. Velkou roli měl a má Program obnovy (rozvoje)vesnice, ustavení a podpora místních akčních skupin Leader, soutěže Vesnice roku, Zlatá jeřabina případně další. Opravují se zejména sakrální stavby (kostely, kaple, včetně interiérů). Na vesnicích dochází k nové výstavbě rodinných domů – někdy i celých skupin, méně k přestavbě a záchraně původní zástavby. Jen zlomek venkovských usedlostí je zapsán v seznamu památek, a i ty někde ztratily, nebo ztrácejí hodnotu, proč byly zapsány. Je evidentní, že je nutno zabývat se shrnutím a zhodnocením případných dalších nezapsaných hmotných památek tak, aby nebyly definitivně ztraceny pro budoucí generace. S tím souvisí i péče o vzhled obcí, jejich urbanistickou a architektonickou hodnotu. Publikace se zabývá na příkladu vybraného regionu v části Třebíčska venkovskými usedlostmi, případně i budovami hospodářskými, venkovskými památkami technickými, zahrnuty jsou i objekty far. Stručně jsou charakterizovány díly (konstrukce), případně zachované detaily staveb. Upozorněno je na vybrané ohrožené budovy. V etapě přípravy pro zpracování textu byly soustředěny dostupné podklady o historickém vývoji obcí (počtu obyvatel, domů) o stavebním vývoji, zejména po třicetileté válce, využita byla sčítání od roku 1868. Jako jednotné reálné podklady zástavby obcí (mapové podklady) byly použity otisky stabilního katastru. Z obcí byly získány dosud vydané publikace zaměřené většinou na vývoj obce od nejstarší historie do roku 2010. Ve všech obcích byla pořízena v letech 2010 až 2012 rozsáhlá fotodokumentace, dále byla využita fotodokumentace archivní, případně staré pohlednice. Podklady k objektům zapsaným v seznamu památek poskytlo pracoviště Národního památkového ústavu Telč. Publikace je rozdělena do tří částí. Po úvodu je v části druhé souhrnně a stručně charakterizován region s vymezením území, stručným historickým vývojem a charakteristikou venkovské architektury v území. Ve třetí části je popis objektů ve vybraných obcích vymezeného regionu. Rozsah publikace je 170 stran formátu A4 včetně barevných a černobílých fotografií. Výběr objektů by mohl vést na obcích ke zvýšení zájmu o další objekty, případně zachované dílčí konstrukce či prvky, ale i zamyšlení nad celkovým rozvojem obce. V úvodu citovaný Program rozvoje venkova to doporučuje. Byli bychom rádi, kdyby i tato publikace k takové motivaci vedla. Publikace je určena laické veřejnosti, zastupitelstvům obcí, i všem těm, kteří se rozvojem obcí zabývají. Je pokládána za příklad možného zpracování dalších regionů. Stařeč, Praha, Doc.ing.Zdeněk Matějka, DrSc, Ing.arch.David Poláček Oponenti i : Prof.Ing.arch.Jaroslav Sýkora, DrSc ČVUT Praha (recenze), Doc. Ing.arch. Jan Hrubý, CSc, VUT Brno; Úvod k publikaci vypracovala Mgr.Petra Šperlová Národní památkový ústav
fond trebic

| Autor: administrator | Vydáno dne 22. 05. 2015 | 1117 přečtení | Počet komentářů: 85915 | Přidat komentář | Informační e-mailVytisknout článek
26.10.2016: přihláška na 8.ročník soutěže

26.10.2016: soutěžní řád 8.ročníku
Creative Commons
Licence Creative Commons
Toto dílo podléhá licenci Creative Commons

Tento web site byl vytvořen prostřednictvím phpRS - redakčního systému napsaného v PHP jazyce. Na této stránce použité názvy programových produktů, firem apod. mohou být ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami příslušných vlastníků.